Den styrkede læreplan

Alle landes daginstitutioner skal arbejde efter den styrkede læreplan, der trådte i kraft 1. juli 2018.

I dagtilbudslovens §7 står der b.la. at:

  • Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. 

Alle daginstitutioner skal formulere deres pædagogiske grundlag og arbejde med 6 læreplanstemaer

  1.  Alsidig personlig udvikling
  2.  Social udvikling
  3.  Kommunikation og sprog
  4.  Krop, sanser og bevægelse
  5.  Natur, udeliv og science
  6.  Kultur, æstetik og fællesskab

2019 er et implementeringsår. I vedlagte kan I læse Hillerød Kommunes handleplan for processen og se Georgs vugges procespil for arbejdet.