Feriepasning

I 2020 er der, udover de almindelige helligdage, to kommunalt udmeldte lukkedage:

  • Grundlovsdag d. 5. juni 
  • Juleaftensdag d. 24. december

     

Derudover er der fem centralt besluttede lukkedag.

  • Fredag efter Kristi Himmelfart d. 22. maj
  • 31. december
  • Tre dage bestyrelsen i den enkelte institution selv kan planlægge.

Som udgangspunkt skal forældre kunne få passet deres børn på almindelige hverdage, derfor tilbydes alternativ pasning på de centralt fastlagte lukkedage, til familier hvor begge forældre skal arbejde og ikke har andre pasningsmuligheder. Dette med undtagelse af juleaftensdag og Grundlovsdag, hvor alle dagtilbud i Hillerød har lukket.

Derudover kan bestyrelsen beslutte yderligere dage, hvor institutionen har lukket, men der tilbydes sampasning i en anden institution. Sampasning betyder, at flere institutioner slår sig sammen om, at passe de fælles børn, der har behov. For Georgs Vugges vedkommende kan det enten blive sammen med de øvrige selvejende institutioner, eller sammen med de kommunale institutioner i Hillerød Vest.

Georgs Vugges bestyrelse har besluttet at vuggestuen ud over ovenstående holder lukket:

  • I forbindelse med jul og nytår d. 28., 29. og d. 30. december.

På disse dage vil der blive tilbudt alternativ/sampasning efter ovenstående principper. 

 

Resten af året vil der være almindeligt åbent, hvor vi på dage, hvor der typisk er mange familier, der holder fri, vil spørger ind til, hvor mange børn der kommer i vuggestue. For at kunne planlægge dagene bedst muligt i forhold til personale bemandingen, beder vi om, at I svarer så præcist som muligt og overholder svarfristerne.

Ovenstående betyder samtidigt at Georgs Vugge kan modtage børn fra de andre institutioner, på dage hvor deres institution holder lukket, og vi har åbent.