Georgs Vugge
 
Den pædagogiske handleplan 2017 / læreplaner
Publiceret den 13. februar 2017

Ifølge dagtilbudsloven skal alle dagtilbud arbejde med læreplaner, indeholdende 6 temaer:

  1. Alsidig personlig udvikling
  2. Sociale kompetencer
  3. Sproglig udvikling
  4. Krop og bevægelse
  5. Natur og Naturfænomener
  6. Kulturelle udtryksformer og værdier

I Hillerød Kommune vil arbejdet med de 6 læreplanstemaer fremgå af den pædagogiske handleplan som udarbejdes i det enkelte område / den enkelte institution.

I vedlagte bilag kan I læse Georgs vugges pædagogiske handleplan.