En dag i Georgs Vugge

Målet er, at børnene skal have en god, sjov og læringsrig dag. 

Den tilpasses det aktuelle antal medarbejdere og børn den pågældende dag.  Alle medarbejdere har skiftende arbejdstider, hvilket betyder, at du som forældre ikke altid ser den enkelte medarbejder. Tommelfingerregelen er, at den, som åbner, går tidligt, og den, som lukker, møder sent.

 

Bortset fra åbne og lukke tid, er alle andre tider vejledende.

Kl. 6.30 åbnes vuggestuen. Som udgangspunkt er der to medarbejder, der åbner huset. Vi starter med at være samlet på én stue, hvor børnene kan starte deres dage med rolige lege.

Kl. 8.00 åbnes ud til gangen og de andre stuer, alt efter hvor mange børn og medarbejder der er mødt ind. Børne kan frit vælge, hvor de vil være, og hvad de har lyst til at lave i dette tidsrum.

Kl. 8.30 samles børnene og deres voksne på egen stue til morgensamling. Vi spiser frugt, brød og får vand at drikke. Der er meget læring mens vi har samling. Der er mad som skal spises, vand der skal hældes af en kande, frugt som skal sendes videre til sidemanden og så lærer vi også at være opmærksomme på hinanden omkring bordet. Vi oplever, at børnene bliver forstyrret, når der kommer forældre og børn ind ad døren, i dette tidsrum. Det kræver nemlig meget af et barn i denne alder, at holde fokus og tage del i den læring, der er omkring en morgensamling. Når der træder et nyt menneske ind ad døren, forholder børnene sig til det og bliver forstyrret. De oplever at vores fokus ændrer sig, fordi vi tager imod det barn som kommer ind ad døren, og derved ændres deres fokus også.

Vi vil derfor så hvidt muligt bede om arbejdsro mellem 8.40-9.00, så vi kan holde fokus på det læringsmiljø, en morgensamling også er.

Den del af samlingen hvor vi synger mm. vil blive gjort lidt forskelligt på de enkelte stuer.  Medarbejderne vurderer hvornår, den aktuelle børnegruppe kan have mest fokus på det. For nogle vil det fortsat være i forbindelse med morgensamlingen for andre ved frokost eller frugten.

Kl. 9.30 – 10.30 foregår der forskellige aktiviteter, afhængig af hvor mange voksne og børn der er til stede netop den dag og afhængig af vind og vejr. Vuggestuen kører ikke med en struktureret produktionsorienteret pædagogik, men tager udgangspunkt i børnenes niveau, hvad de har lyst til, og hvad de kan rumme.

Kl. 10.30 – 10.45 er der forberedelse til frokost med at vaske hænder, dække bord mv.

Kl. 10.45 – 11.15 er der frokost på egen stue, lavet i vores eget køkken. (Se menuplanen for ugen på tavlen ved indgangsdøren)

Derefter får børnene en middagslur enten i barnevogn udenfor, eller når de bliver omkring 2 år på madras indendørs. De yngste børn sover efter behov om formiddagen og eftermiddagen.

De børn, der ikke sover midt på dagen, leger på Sommerfuglen.

Kl. 14.00 – 14.30 spises der eftermiddagsmad. Herefter går vi ofte på legepladsen, når vejret tillader det, ellers kan børnene lege inde på stuerne og på gangen, ofte med åbne døre, så de selv kan vælge, hvor de vil være.

Kl. 15.00 – 16.00 er det tidspunkt på dagen, hvor mange børn bliver hentet, medarbejderne begynder at tage hjem, og stuerne gradvist bliver lukket.

Kl. 16.00 samles vi på én stue og børnene får brød og vand. Vi slutter dagen med rolige lege.

Kl. 16.45 er alle ude af døren og på vej hjem :)

HUSK det er kl. 16.00 om fredagen.

Når børnene hentes, er det vigtigt, at afhentningen foregår i en afslappet og kærlig atmosfære, hvor barnet er i centrum. Når vuggestuen forlades er det den voksne, som bestemmer hvornår og hvordan. Her skal der holdes kærligt og bestemt fast i beslutningen om at tage hjem.

Hvis noget uforudset eller akut opstår, så I ikke kan nå at hente jeres barn inden lukke tid, bedes I kontakte vuggestuen. Dårlige trafikforhold fra f.eks. København til Hillerød eller møder som er gået over tiden, er ikke omfattet af begrebet ”uforudset eller akut”.