Traditioner

Vi har flere faste aktiviteter og traditioner som vi holder sammen med børn og forældre. 

Barnetsbog

I skal som forældre medbringe en A4 mappe med billeder af jeres familie og dem der har betydning for jeres barn. Barnetsbog bliver barnets dokumentation for dets tid i vuggestuen. Heri gemmer vi tegninger, fotos , små historier, osv., og efterhånden vil bogen være en personlig skildring af, hvad barnet har været optaget af, og hvem det har leget med. Børnene læser jævnligt i deres bøger, og sammen med den voksne sætter barnet ord på sin egen fortolkning af billeder og kan ved hjælp af hukommelsen genopleve forskellige episoder, som har haft betydning. Når barnet forlader vuggestuen tager det sin egen bog med som et dejligt minde at kigge tilbage på, når barnet er blevet større.

Morgensamling

Hver morgen ca. kl. 9:00 samles børnene til morgensamling på deres egen stue.  Gennem opråb af hvem der er kommet, og hvem der ikke er kommet, lærer børnene hinandens navne, og hvem der går på stue sammen. Der snakkes om hjemmeliv, vejret og hvad der tilfældigvis kommer op. Dernæst er der sang og remser, hvilket altid er et stort hit, idet der skal trækkes en sang fra sangkufferten. Stuerne har 4 til 5 kufferter, som indeholder små ting, der symboliserer en sang eller remse. Morgensamling er en pædagogiskaktivitet, og vi henstiller til at børn ikke afleveres under samlingen, da det forstyrrer og skaber uro.

Rytmik

Fra børnene er 1½ år er der fra efterår til forår, bortset fra julemåneden, rytmik en gang om ugen. Børnene er fordelt på forskellige hold med udgangspunkt i det enkelte barns alder og udvikling. Det foregår lige efter en morgensamling. Programmet er rimelig fast og består af sange og bevægelser, som børnene henover sæsonen lærer og kommer til at holde meget af.

Rødderklubben

Bortset fra julemåneden samles de største børn fra alle stuerne én gang om ugen i en rødderklub lige efter morgensamlingen. Her tager de på tur eller laver en aktivitet sammen. Udover at have nogle dejlige fælles oplevelser er målet at gøre børnene mere klar til børnehaven ved at lære dem at tage imod kollektive beskeder, selv tage tøj af og på, gå hånd i hånd på række og lære enkle trafikregler. Når rødderklubben kommer tilbage fra deres tur, spiser børnene frokost sammen. Vi har to Christianiacykler, ”Kaj og Andrea” – de bliver flittigt brugt i løbet af året og gør, at vi kan komme længere væk og besøge nye steder.

Fødselsdage

Vi har forskellige traditioner i forbindelse med barnets fødselsdag. På gangen ved Larven er der fødselsdagshylder, hvor vi sammen med fødselsdagsbarnet henter de ting, vi skal bruge. Her er et lille flag til bordet og et lille tog, der kan have henholdsvis en, to eller tre vogne samt et stearinlys på. Der er også et udvalg af fine kopper, og barnet får lov at vælge den kop, han eller hun allerhelst vil drikke af. Tilbage på stuen spiser vi så det, barnet har med hjemmefra, vi synger den fødselsdagssang, som barnet foretrækker, og vi råber hurra.

Forældre og Bedsteforældrearrangementer

Det overordnede formål med disse arrangementer er at binde barnets verdner sammen. At barnet oplever at familien og os i vuggestuen taler og hygger os sammen. Det giver mulighed for at opbygge relationer forældre - forældre og forældre - medarbejder imellem.

Bedsteforældredag.

På Bedsteforældredag inviteres to personer der er tæt på barnet, til at være med en eftermiddag i vuggestuen. Vi starter med at holde samling på barnets stue. I 2015 startede vi en tradition med, at alle havde en plante/blomst med, som blev plantet på legepladsen. Børnene har efterfølgende haft stor glæde af planterne og ikke mindst at vande dem. Vi regner med at fortsætte denne tradition.

Arbejdsdag

Her inviteres forældrene og børn til at komme og hjælpe os med diverse opgaver, både ude og inde. Vi slutter af med at spise sammen. Det plejer at være rigtig hyggeligt, når vi går og taler sammen, mens vi får lavet en masse praktiske ting.

Sommerfest

I løbet af juni inviterer vi børn, forældre og søskende til sommerfest i vuggestuen. Vi pynter flot op, laver nogle fælles aktiviteter og spiser derefter middag sammen. En rigtig festlig og hyggelig dag.

Julehygge

I december inviterer vi forældrene til at være med en eftermiddag. Vi holder samling med julesange og hygger os sammen. 

Højtider

Fastelavn, jul og påske fejres efter dansk tradition. Hvordan vi helt nøjagtig fejrer højtiderne, hører I mere om, når tiden nærmer sig.