Studerende

Georgs Vugge er uddannelsesinstitution. Vi modtager pædagog studerende i 1. praktik hvor den studerende ikke indgår i normeringen og i 2. og 3. praktik hvor den studerende indgår i normeringen.