Syge børn

Sygdom hos børn er belastende for både børn og forældre, og der kan opstå tvivlstilfælde og mange spørgsmål. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning for at hjælpe med afklaring af disse spørgsmål. I kan hente vejledningen nederst på siden.

I bestyrelsen har vi lavet en liste over de hyppigst forekommende sygdomme, og hvornår barnet må komme i institution igen. I kan hente listen nederst på siden.

Sundhedsstyrelsens hovedregel er, at syge børn og personale ikke må komme i institutionen. Barnet skal være rask, dvs. feberfrit og med upåvirket almentilstand. Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig pasning. Barnet må ikke have fået Panodil e.l. for at klare en dag i vuggestuen.

Hvis et barn kommer i institution uden at være helt rask, vil det kunne smitte andre børn og medarbejderne. Derudover kan barnet på grund af nedsat modstandskraft have større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom. Vi anbefaler derfor, at lade barnet blive hjemme i mindst 1 dag, efter at det er blevet feberfrit eller har haft opkast eller diare.

Hvis et barn bliver syg mens det er i Georgs Vugge, eller der er mistanke om sygdom, har personalet pligt til at:

  • Kontakte forældrene med henblik på, at de snarest skal hente barnet hjem 
  • Om fornødent holde barnet adskilt fra de andre børn, men fortsat holde barnet under opsyn. Selv et tilsyneladende fredeligt sygdomstilfalde kan i enkelte tilfælde hurtigt udvikle sig i alvorlig retning.

Medicin:
Vi giver ikke medicin til børnene. Undtaget er kroniske sygdomme, hvor det kan være nødvendigt at give medicin flere gange i løbet af dagen. Der skal foreligge en instruks fra lægen. Beholderen skal have let læselig påskrift med oplysning om barnets navn, medicinens art og den ordinerede dosis. Medicinen skal selvfølgelig opbevares forsvarligt.

Vi henter info via  Sundhedsstyrelsens hjemmeside om smitsomme sygdomme hos børn